HomeReview sáchTÔI BIẾT TẠI SAO CHIM TRONG LỒNG VẪN HÓT

TÔI BIẾT TẠI SAO CHIM TRONG LỒNG VẪN HÓT

TÔI BIẾT TẠI SAO CHIM TRONG LỒNG VẪN HÓT (𝑰 𝑲𝒏𝒐𝒘 𝑾𝒉𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒂𝒈𝒆𝒅 𝑩𝒊𝒓𝒅 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒔)

“𝑀𝑎𝑦𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑢 đ𝑎̃ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑏𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡. 𝐵𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑏𝑎̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑖̃ đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 – 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔, 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̣𝑐 𝑙𝑜𝑎̀𝑖, 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑦𝑒̂𝑛, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔, 𝑣𝑒̂̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑦̀ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑢, đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛, 𝑏𝑖́ 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀, 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑣𝑒̂̀ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛: 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀ 𝑎𝑖, 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑉𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑎̂́𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̀. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 (𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́) 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ đ𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.” – 𝑻𝒓𝒊́𝒄𝒉 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖̛̣𝒂 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑶𝒑𝒓𝒂𝒉 𝑾𝒊𝒏𝑭𝒓𝒆𝒚

Toi biet tai sao chim trong long van hot
TÔI BIẾT TẠI SAO CHIM TRONG LỒNG VẪN HÓT (𝑰 𝑲𝒏𝒐𝒘 𝑾𝒉𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒂𝒈𝒆𝒅 𝑩𝒊𝒓𝒅 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒔)

Maya Angelou (4 tháng 4 năm 1928 – 28 tháng 5 năm 2014) là một nhà thơ, tác giả viết hồi ký, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Bà cũng là nhân vật quan trọng trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và vì công bằng xã hội. Trong suốt cuộc đời, bà đã xuất bản bảy cuốn tự truyện, ba cuốn sách tiểu luận cùng nhiều tập thơ, vở kịch, sách thiếu nhi. Bà cũng tham gia trong lĩnh vực phim ảnh và chương trình truyền hình kéo dài hơn năm mươi năm. Bà đã nhận được hàng chục giải thưởng và hơn ba mươi bằng tiến sĩ danh dự.

Maya Angelou được người ta biết đến nhiều nhất với loạt bảy tự truyện, trong đó Tôi Biết Tại Sao Chim Trong Lồng Vẫn Hót (I Know Why the Caged Bird Sings) là cuốn tự truyện đầu tay, xuất bản lần đầu năm 1969 Cuốn sách được đánh giá là một tác phẩm kinh điển hiện đại của Mỹ được yêu thích trên toàn thế giới.

Toi biet tai sao chim trong long van hot
TÔI BIẾT TẠI SAO CHIM TRONG LỒNG VẪN HÓT (𝑰 𝑲𝒏𝒐𝒘 𝑾𝒉𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒂𝒈𝒆𝒅 𝑩𝒊𝒓𝒅 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒔)

Cuốn sách là bức tranh khắc họa rõ nét về tuổi thơ của các bé gái da đen tại Mỹ những năm 1930, 1940. Nó là sự đan xen của sự cô đơn, tự ti, bất công và đau đớn. Là sự vùng vẫy để bảo vệ danh dự cho bản thân, cho người thân và khát khao có được tình yêu, sự quan tâm của cô bé Maya đầy nghị lực.

ĐỌC THÊM CUỐN SÁCH

Maya và anh trai của cô – Bailey, được mẹ gửi đến sống với người bà sùng đạo cùng người chú tật nguyền tại một thị trấn nhỏ miền Nam nước Mỹ. Hai anh em phải chịu đựng nỗi đau khi bị bỏ rơi và định kiến của những người da trắng địa phương “ngu ngốc”. Lúc tám tuổi, Maya trở về bên mẹ tại St. Louis và bị xâm hại bởi chính cha dượng của mình, phải sống cùng nỗi đau đó suốt đời. Nhiều năm sau, tại San Francisco, Maya học được rằng: tình yêu đối với bản thân, lòng tốt của người khác, tinh thần mạnh mẽ của bản thân và ý tưởng của các tác giả vĩ đại (“Tôi đã gặp và yêu William Shakespeare”) sẽ mang đến cho cô sự tự do.

Toi biet tai sao chim trong long van hot
TÔI BIẾT TẠI SAO CHIM TRONG LỒNG VẪN HÓT (𝑰 𝑲𝒏𝒐𝒘 𝑾𝒉𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒂𝒈𝒆𝒅 𝑩𝒊𝒓𝒅 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒔)

Xúc động và mạnh mẽ, Tại Sao Chim Trong Lồng Vẫn Hót sẽ chạm đến trái tim và dẫn dắt độc giả đến với suy nghĩ lạc quan, tích cực. Maya Angelou đã được Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Công dân danh dự hạng nhất vào năm 2011 và luôn được Nữ hoàng Truyền thông – Tỷ phú Oprah Winfrey trân trọng và nhắc đến như một người thầy, người ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời của bà.

Mời bạn đọc cùng bước vào thế giới tuổi thơ của Maya Angelou!

Fanpage

MUA SÁCH ONLINE GIÁ TỐT NHẤT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Tổng hợp